Македонски (Macedonian)Shqip (Albanian)English (United Kingdom)

javni nabavki

sida

Sovetuv SZR

Sovetuv SZR

MZZ
FZOM
DZS
szo
ijz
LOGO LKM

Посетеност


Денешни посети:116
Посети (овој месец):4314
Посети (оваа година):47853
Посети (вкупно):175402

Повратни информации

Почитувани,

Многу ќе ни помогнете во намерата да бидеме подобри и поефикасни во нашето работење доколку Вашите коментари, сугестии и приговори ги напишете во обрасците подолу (Приговор и Анкетен лист) и истите испратете ги на следнава Е-Mail Адреса: info@cph.mk

word-icon-256x256word-icon-256x256

Известување

word-icon-256x256

Одделение за епидемиологија со служба за ДДД

odelenie-za-epidemologija


Епидемиолошката дејност во Република Македонија се спроведува врз основа на Законот за здравствена заштита, Законот за заштита на населението од заразни болести, подзаконски акти од оваа област, како и врз основа на програмите кои ги донесува Владата на Република Македонија.

 АКТИВНОСТИ: 

 • следење, проучување и анализа на епидемиолошката состојба како и решавање на епидемиолошките проблеми поврзани со заразните заболувања  на одделни општини и Скопје во целост;
 • собирање, обработка и анализа на пријави и извештаи за заразни заболувања.
 • собирање, обработка и анализа на пријави за микробиолошки изолати на причинители на заразни заболувања
 • изготвување на програми и оперативни планови за спречување и сузбивање на заразните заболувања
 • изготвување на оперативни планови при појава на зголемен број на заразни заболувања или епидемија, со противепидемиски мерки и активности за целата здравствена дејност;
 • учество во изготвување на годишните  програми за имунизација и оперативните планови, укажување на стручно-методолошка  помош,  следење на извршувањето, како и евалуација на задолжителната имунизација 
 • изготвување на оперативни планови при појава на зголемен број на заразни заболувања или епидемија, со противепидемиски мерки и активности за целата здравствена дејност;
 • учество во изготвување на годишните  програми за имунизација и оперативните планови, укажување на стручно-методолошка  помош,  следење на извршувањето, како и евалуација на задолжителната имунизација и изготвување на шестмесечни и годишни извештаи.
 • профилактичка и по епидемиолошки индикации дезинфекција, дезинсекција и дератизација, како и контрола на истата;
 • Средствата за ДДД услугите се одобрени од Бирото за лекови на Р.Македонија (МСДС-Материал Сафетѕ Дата Схеет), сертифицирани од производителите со исполнување на ИСО 9001 и ИСО 14001 и се според стандардите за системи за управување со животна средина.

 

   Во Одделението за Епидемиологија спаѓа и службата за дезинсекција, дезинфекција и дератизација.

 

АКТИВНОСТИ:

 

            Службата за ДДД е направена оспоред систематски план за задолжителна превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација. Следење на спроведувањето на задолжителни превентивни ДДД услуги  на корисниците, и врши контроли согласно барањата на ХАЦЦП принципите за безбедно произвоство на храна.


 • Врши :

 дезинфекција,дезинсекција и дератизација

во здравствени установи, предучилишни и училишни установи.

Врши ДДД услуги во случај на епидемиолошки индикации, во согласност со договорот за деловна соработка и  барања од правни и физички лица, корисници на нашите услуги.

 • Врши:

 ДДД услуги во угостителси и други објекти за производство, промет и чување на храна, ресторани и кафулиња, станбени објекти ( индивидуалжни куќи или згради за колективно живеење), деловни простории, производствени погон и магацински простории.     

 • Врши:

 Фумигација на подрачјето на град Скопје и сите општини во Република Македонија (по барање на физички или 


aktivnosti

правни субјекти) од областа на превентивна ДДД заштита и тоа:

            1.    Дезинфекција е активност која опфаќа повеќе активности и постапки за:  уништување, инхибирање на растот и размножувањето на патогените микроорганизми на интактна површината на телото, во секретите и екскретите, на предметите, материјалите и во просторот или одстранување на поголемиот број на микроорганизми.

           2.       Дезинсекција е активност која опфаќа повеќе активности и постапки за намалување на популацијата на штетни инсекти најмалку до прагот на штетност, за инхибирање на нивниот раст И спречување на нивното натамошно размножување или за комплетно уништување на присутната популација на штетни членконошци (Артхопода) кои пренесуваат заразни болести или паразитираат во човечкото тело,  предизвикуваат алергиски реакции, Тие имаат токсично дејство е се тотално непожелни за човекот бидејќи се наметници, односно вознемирувачи или се амбарски штетници во складишта, силоси за жита и простории за чување храна.

        3. Уништување на: лебарки, мравки, бубашваби. болви, оси, стеници и други видови на исекти кои се вектори - пренесувачи на заразни болести кај луѓето.

  4. Уништување на комарци

     

За целосно уништивуње на овие инсекти кои се штетни за човекот и се познати предизвикувачи на разни епидемии, постојат неколку принципи:

 

 • Ларвицидно третирање, за уништување на комарични ларви, со примена на биолошки и хемиски ларвициди, одобрени од Министерството за здравство - Биро за лекови.

 

 • Адултицидно третирање за уништување на возрасни комарци во места каде што тие се задржуваат (шеталишта, паркови, густо зеленило итн.)

 

 • Терестичка Дезинсекција каде третманите  се спроведуваат со прскање, оросување, замаглување, односно со примена на ЛВ ладна постапка и УЛВ топла или ладна постапка, при што се користат два аеросолни генератори,

Процесниот пристап започнува во раните утрински часови, од 04 до 06ч, или по можност во вечерните часови од 19 до 21ч, кога и активноста на комарците е максимална.

 

 • Комбинација од ларвицидно и адултицидно третирање е вистинско решение за заштита од комарци во урбана или приградска средина.

 

Сите активности во смисла на оваа мерка за заштита од комарци, се дефинирани во утврдена програма и план на Центар за Јавно Здравје Скопје и на основа на сите биолошки, еколошки и хидрометеоролошки карактеристики на теренот во кој се спроведува оваа дезинсекција.

 

3.   Дератизација е активност која опфаќа повеќе активности и збир на постапки за намалување на популацијата на штетни глодачи под прагот на штетност. инхибирање на нивното размножување или потполно уништување на присутната популација на штетни глодачи кои се природни резервоари и пренесувачи на причинители на заразни болести или се амбарски штетници или глодачи во складишта, силоси за жита и простории за храна.

       

5. Фумигација е активност која опфаќа:

 уништување  на инсекти со многу јаки отрови (Т+) во гасовита состојба. Заради високиот ризик и енормно токсичните фумиганти, фумигацијата се врши само од стручни екипи на валидни здравствени установи кои ија имаат регистриано својата дејност и имаат одобрение од Министерството за здравство.

Предности на фумигацијата се:

 • Високо ефективна дезинсекција
 • Делување на сите развојни облици и форми на инсекти
 • Најбрза постапка за уништување на штетни инсекти и заштита на производите и предметите
 • може да се третира и запакувана роба или предмети без никакво нивно уништување
 • нема резидуи на фумигантите во робата или предметите кои се третираат на овој начин (тие и понатаму остануваат безбедни за употреба)

 

Фумигацијата се спроведува во затворен простор со задолжителна херметизација на истиот со цел да во текот на експозицијата не диојде до губење на гасот - фумигантот.

Фумигацијата може да се спроведува и под гасно - непропустливи фолии во самиот објект или надвор од него.

Најпрепорачана и најпрактична е фумигацијата на: палети со разни видови роба (хартија, јута, полиетиленска фолија и сл), силоси за жито (пченица, ориз, леќа и сл.).

Ноември 2018
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
27 септември 2018, ТЦЦ Гранд Плаза 27 септември 2018, ТЦЦ Гранд Плаза     27 септември 2018, ТЦЦ Гранд Плаза Одделението за социјална медицина во ЦЈЗ Скопје учествуваше со свои претставници на завршниот ... повеќе...
Унапредување на здравјето кај старите лица Унапредување на здравјето кај старите лица Унапредување на здравјето кај старите лицасо помош на Центар за јавно здравје-Скопје       Дом за стари лица Вита-Ве          повеќе...
31-ВИ МАЈ, СВЕТСКИ ДЕН БЕЗ ТУТУН 2018 31-ВИ МАЈ, СВЕТСКИ ДЕН БЕЗ ТУТУН 2018 31-ви мај, Светски ден без тутун 2018: ТУТУНОТ И СРЦЕВИТЕ БОЛЕСТИ         Во просторите на Институтот за јавно здравје Скопје,... повеќе...
УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ СУПСТАНЦИ ПОМЕЃУ ОПШТАТА ПОПУЛАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 2017П УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ СУПСТАНЦИ ПОМЕЃУ ОПШТАТА ПОПУЛАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 2017П Прес конференција Промоција на извештај од истражување, УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ СУПСТАНЦИ ПОМЕЃУ ОПШТАТА ПОПУЛАЦИЈА ВО РЕПУБЛИК... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Како да се одвикнете од цигарите во Македонија, интервју со д-р Симоновска Комуникација со медиумите     повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Пушачите тешко се откажуваат од цигари, фалат кампањи за подигање на свеста Комуникација со медиумите     повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Докторите: Цигарите најголем непријател на здравјето Комуникација со медиумите     повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите 39-годишник се откажал од цигари по само шест посети на советувалиштето Комуникација со медиумите     повеќе...
Здравствена едукација окт/дек 2015г Здравствена едукација окт/дек 2015г Во четвртиот квартал на 2015 година, Отсекот за промоција на здравјето спроведе активности за здравствената едукација на населението на подр... повеќе...
Здравствена едукација јули/септ 2015г Здравствена едукација јули/септ 2015г Здравствена едукација спроведена од отсекот за здравствено воспитание, промоција на здравјето, на подрачјето што го покрива Центарот за јавн... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Лекарите и сестрите не се откажуваат од цигарите по никоја цена Комуникација со медиумите     повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите СЗО бара цигарите да поскапат уште повеќе Комуникација со медиумите     повеќе...
Здравствена едукација, втор квартал 2015 Здравствена едукација, втор квартал 2015 Здравствена едукација спроведена на подрачјето што го покрива Центарот за јавно здравје Скопје од Отсекот за здравствено воспитание (промоци... повеќе...
Обука за превенција на ХИВ Обука за превенција на ХИВ Двајца претставници, д-р Мелек Осман, доктор по медицина и Бајруш Исламовски, виш социјален работник, од Одделението за социјална медицина в... повеќе...
Здравствена едукација, јануари-март 2015 Здравствена едукација, јануари-март 2015 Здравствена едукација спроведенa на територијата на ЦЈЗ Скопје од Одделението за социјална медицина, Отсек за промоција на здравјето во пери... повеќе...
6 март 2015 6 март 2015 Национална конференција „Јакнење на жените – јакнење на човештвото, претставете си!“ 6 март 2015 повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Пушачите незаинтересирани за советувалиштата за откажување од цигари Комуникација со медиумите повеќе...
Здравствена едукација, декември 2014 година Здравствена едукација, декември 2014 година Во месец декември, Центарот за јавно здравје-Скопје согласно Планот за работа на Центарот за јавно здравје-Скопје и Националната годишна про... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите СЛАБ ИНТЕРЕС ЗА СОВЕТУВАЛИШТАТА ПРОТИВ ПУШЕЊЕТО ОД ЗДРАВЈЕТО СЕ ОТКАЖУВААТ, АМА НЕ И ОД ЦИГАРИТЕ Комуникација со медиумите ... повеќе...
Работна средба за советувачи од Советувалишта за ДДСТ, Скопје, 19 декември 2014 Работна средба за советувачи од Советувалишта за ДДСТ, Скопје, 19 декември 2014 Работна средба за советувачи од Советувалишта за ДДСТ, Скопје, 19 декември 2014 Институтот за јавно здравје на Република Македонија орг... повеќе...
Здравствена едукација, ноември 2014 година Здравствена едукација, ноември 2014 година Здравствена едукација, ноември  2014 година  Во месец ноември, Центарот за јавно здравје Скопје  согласно планот за работа на ЦЈЗ Скопје и ... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите МЛАДИТЕ И ПУШЕЊЕТО: Го надминавме светскиот просек Во меѓународни рамки, 22 отсто од младите од 14 до 24 години се со цигара в рака. Кај на... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Загадувањето на воздухот и пушењето се неспоредливи Хемискиот состав на аерозагадувањето и тој на цигарите се различни, но најголемиот бр... повеќе...
Здравствена едукација, октомври 2014 година Здравствена едукација, октомври 2014 година Центарот за јавно здравје Скопје,согласно планот за работа,во месец октомври продолжи со здравствена едукација на учениците во основните учи... повеќе...
Здравствена едукација, септември 2014 година Здравствена едукација, септември 2014 година Одделението за социјална медицина - Отсек за здравствено воспитание, продолжи и во месец септември со здравствена промоција и едукација на н... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Се зголемува бројот на абортуси кај помлади од 20 години и кај малолетнички во земјата и покрај едукацијата што се спроведува во основните и... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Пет девојчиња на возраст од само 14 години се породиле во 2013 година во скопските гинеколошки клиники и болници. Децата што родиле деца жив... повеќе...
Комуникација со медиумите-СОП Комуникација со медиумите-СОП СОВЕТУВАЛИШТЕ ПРОТИВ ПУШЕЊЕ: Тешко ги убедуваме лекарите да се откажат Од Центарот за јавно здравје, каде што се спроведуваат советувањата,... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Дали повисоката цена на цигарите ќе придонесе за нивно откажување?! Комуникација со медиумите повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите ЛЕКАР СОВЕТУВА ПАЦИЕНТ: ЈАС ПУШАМ, АМА ТИ НЕМОЈ Комуникација со медиумите повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите ОТКАЖУВАЊЕ ОД ПУШЕЊЕ: Индивидуална терапија според профилот на пушач На секој човек кога ќе му ги претставите работите преку личен пример... повеќе...
Здравствена едукација, јуни 2014 година Здравствена едукација, јуни 2014 година Центарот за јавно здравје Скопје согласно кварталниот план за работата на отсекот за здравствено воспитание продолжува со здравствена едукац... повеќе...
Здравствена едукација, мај 2014 година Здравствена едукација, мај 2014 година Во месец мај оваа година се одржани вкупно 204 едукативни предавања со опфат на 3096 лица - деца од предучилишна возраст, ученици во основ... повеќе...
КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА на персоналот во Отсекот за здравствено воспитание на Одделението за социјална медицина КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА на персоналот во Отсекот за здравствено воспитание на Одделението за социјална медицина Институтот за епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика при Медицинскиот факултет во ... повеќе...
Благодарница, мај 2014 година Благодарница, мај 2014 година .  Одделението за социјална медицина со оваа Благодарница која во месец мај 2014 година му е врачена на здравствениот едукатор ... повеќе...
Здравствена едукација, април 2014 година Здравствена едукација, април 2014 година Во месец април, Центарот за јавно Здравје-Скопје, преку Отсекот за здравствено воспитание, продолжи со здравствена едукација за чување и уна... повеќе...
Здравствена едукација, март 2014 година Здравствена едукација, март 2014 година Во месец март, активностите на Отсекот за здравствено воспитание беа насочени кон одржување на едукативни предавања на предучилишни деца и н... повеќе...
Здравствена едукација, февруари 2014 година Здравствена едукација, февруари 2014 година Во месец февруари, отсекот за здравствено воспитание продолжи со здравствена едукација за чување и унапредување на здрвјето на децата.  ... повеќе...
Здравствена едукација, јануари 2014 година Здравствена едукација, јануари 2014 година Со почетокот на второто полугодие од учебната 2013/2014 година продолжи здравствената едукацијa за чување и унапредување на здравјето на дец... повеќе...

Здравствен календар

Превентивни програми

pdf

Закони во областа на здравството

pdf

Конвенции и Повелби

pdf