Македонски (Macedonian)Shqip (Albanian)English (United Kingdom)

PCR – тест за Covid-19

PCR-test për Covid-19

PCR - test of Covid-19

Tel: 02/3298-269

       02/3298-667  lokal 186 

emailcovid.cjz@cph.mk
samo za Covid 19

erazmus 

 

javni nabavki

sida

Sovetuv SZR

Sovetuv SZR

MZZ
FZOM
DZS
szo
ijz
LOGO LKM

Посетеност


Денешни посети:451
Посети (овој месец):13206
Посети (оваа година):13206
Посети (вкупно):621461

Повратни информации

Почитувани,

Многу ќе ни помогнете во намерата да бидеме подобри и поефикасни во нашето работење доколку Вашите коментари, сугестии и приговори ги напишете во обрасците подолу (Приговор и Анкетен лист) и истите испратете ги на следнава Е-Mail Адреса: info@cph.mk

word-icon-256x256word-icon-256x256

Известување

word-icon-256x256

ponuda usludi

Почитувани,

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Скопје е јавна здравствена установа чија што основна дејност е превентивна здравствена заштита на подрачјето на Скопскиот регион, а врз основа на Законот за јавно здравје, Законот за здравствена заштита, Законот за заштита на населението од заразни болести и Законот за безбедност на храна.

Во рамките на своите надлежности ЈЗУ Центар за јавно здравје - Скопје ги спроведува следниве работи:

-           здравствено хигиенски (санитарни) прегледи на вработени;

-           испитување на брисеви од работни површини;

-           анализа на спори и функција на стерилизатори;

-           бактериолошка анализа на брис од грло, брис од нос, копрокултура и хемокултура;

-           Назофарингеален брис за молекуларна детекција САРС/КОВИД 19(ПЦР тест)

-           спроведуваме обука за стекнување на основни знаења за безбедност на храната, за лица вработени  во објекти за производство и промет со храна ;

-           микробиолошки и физичко - хемиски лабораториски услуги за испитување на квалитетот и безбедност на храната, водата за пиење, површинските води, отпадните води и цврсти материи и сл;

-           испитување на квалитетот на воздухот,

-           мерење на бучава;,

-           проучување и следење на хигиенските и здравствените - еколошко санитарни услови во поглед на безбедноста на храната, и др., како и анализа и евалуација на лабораториските податоци и предлагање на мерки за надминување на јавно - здравствените проблеми

-           дезинфекција, дезинсекција и дератизација на јавни површини и објекти;

-           имунопрофилакса и хемиопрофилакса ( вакцинација).

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Скопје како прва и единствена јавна здравствена установа која што е акредитирана за сите дејности што ги извршува, го потврдува квалитетот на своето работење со сертифициран стандард ISO 17025:2018за сите дејности што ги извршува Установата, како и акредитирани методи по ISO 17025:2018 за хемиски и микробиолошки испитувања на вода и храна.

Сите наведени услуги се извршуваат согласно позитивните законски прописи и подзаконски акти кои што ја регулираат ова област.

Подетални информации за секоја од наведените услуги може да добиете на :

 Назив:                                  ЈЗУ Центар за јавно здравје - Скопје

Адреса:                                 ул.III Македонска Бригада бр.18 Скопје

Факс:                                       02/3298 251

Веб страна:                         http://www.cph.mk/

е-маил:   Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Тел.за контакт :                  02/3298 667, лок.117

в.д.Директор:                        д-р спец. Бесим Зеќири  

                                                                                                     

Лице за контакт:       Александар Силјановски, контролор за квалитет

е-маил:        Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Телефон за контакт:      070/ 214 628

           е- маил за закажување здравствено - хигиенски прегледи

                                картотека: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

                

                                                                                   

                                   

ПРИЛОГ: Опис на техничка и професионална способност

Центарот за вршење на горенаведените услуги располага со лабораториска и друга опрема и  стручен кадар на Одделението за микробиологија со паразитологија и Одделението за хигиена со здравствена екологија и тоа:

Соодветна  техничка опрема и лаборатории,

Стручен кадар во:

Одделение за микробиологија со паразитологија.

-   лекари, специјалисти по медицинска микробиологија со паразитологија

-   лабораториски техничари

-   санитарни лабораториски техничари

Одделение за хигиена со здравствена екологија:

-           лекари, специјалисти по хигиена

-           специјалисти по санитарна хемија

-           специјалисти по токсиколошка хемија

-           лабораториски техничари

-           санитарни техничари

-           медицински техничари

Одделението за епидемиологија со Служба за вршење на дезинфекција, дезинсекција и дератизација располага со стручен кадар од :

-           5 (пет) лекари, специјалисти по епидемиологија,

со задача да вршат надзор и да даваат упатства на лицата во објектите каде што  се врши дератизација, дезинфекција и дезинсекција и надзор над спроведувањето на истата,

-           1 (еден) доктор на медицина, на специјализација по епидемиологоја,

-           1 дипл. инж. агроном,специјалист по медицинска ентомологија,

-           1 биолог,

со задача да се грижи за квалитетно изготвување на родентицидни и инсектицидни формулации и нивно правилно дозирање и да ја следи ефикасноста на средствата со кои се врши дератизација, дезинфекција и дезинсекција,

         повеќе од 15 санитарни техничари, распоредени во пет екипи кои непосредно вршат дератизација, дезинфекција и дезинсекција.

Расположива техничка опрема за вршење на дератизација, дезинфекција и дезинсекција:

-           Рачни  атомизери ( пумпи )- 5л

-           Батерски атомизери ( пумпи ) - 12л

-           Грбни моторни пумпи со додатоци за запрашување и гранулирање - 10л

-           Електричени апарати за микрораспрскување

-           УЛВ апарати за топло замаглување со капацитет од 5 литри;

-           УЛВ апарати за ладно замаглување - генератор за аеросоли;

-           Садови за подготвување на раствори;

-           Опрема за носење на роцентицидни материјали:

-           Фрижидер;

-           Рачени фрижидери;

-           Превозни средства за транспорт на отрови;

-           Сад- контејнер за транспорт на мамки за дератизација;

-           Сад-контејнер за транспорт на отрови;

-           4 (четири) возила со аеросолни генератори монтирани на возилата.

-           25 возила.

Лична заштитна опрема:

- работно одело, пластифицирани комбинезони, заштитни ракавици, соодветни обувки, специјални маски и заштитни  очила.

Јануари 2022
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Активности декември 2021 Активности декември 2021 Активности во врска со Скрининг на  деца инфицирани  со вирусот на SARS Cov -2 во основните и  средните училишта од Скопскиот регион... повеќе...
Активности декември 2019 Активности декември 2019         Флорија Фамид, дипл.социјален работник. Активности за унапредување на здравјето. ЈЗУ ЦЈЗСкопје, Одделение за ... повеќе...
Активности ноември 2019 Активности ноември 2019 ЈДГУ 11 Октомври – Север, ноември 2019 ЈДГУСтрашо Пинџур 2 Бутел 1, ноември 2019         Флорија Хамид ОУ НАИМ ... повеќе...
Активности октомври 2019 Активности октомври 2019     За подобро здравје – ЈДГУ Лавче, с. Лисиче, 30 октомври 2019     повеќе...
Активности октомври 2019 Активности октомври 2019                     ЈУД-ДЕТСКА ГРАДИНКА БУБА МАРА, ПЧЕЛКА 1, СОНЦЕ општина Аеродром, Скопје Октомври 2019     ... повеќе...
Активности октомври 2019 Активности октомври 2019     Презентирање и верификација на извештај од мониторинг на Акциски план за сексуално и репродуктивно здравје 2018-2020 годи... повеќе...
Активности септември 2019 Активности септември 2019     ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО, СО УЧЕНИЧКИТЕ ВО ИСА БЕЈ МЕДРЕСА ВО КОНДОВО, септември 2019     повеќе...
Aktivnosti septemvri 2019 Aktivnosti septemvri 2019 Септември 2019 ОУ Братство, о. Карпош Ф.Хамид, дипл. социјален работник во промоција на здравјето.   ... повеќе...
31 Мај - Светскиот ден без тутун 31 Мај - Светскиот ден без тутун 23/мај/2019 ТЦЦ Плаза   Претставници од Одделението за социјална медицина при ЦЈЗ Скопје учесници на работилница во организ... повеќе...
Crnice Crnice Флорија Хамид, дипл. социјален работник, на терен со лицата во домот за стари, Светла надеж, Црниче, општина Центар. Мај 2019. ... повеќе...
Labos Labos Во Домот за згрижување и сместување на стари лица, ЛАБОС, за промоција на здравјето на старите. Флорија Хамид, дипл. социјален работник... повеќе...
Основното училиште Хасан Приштина Основното училиште Хасан Приштина Основното училиште Хасан Приштина во агендата на активностите за промоција на здравјето на Одделението за социјална медицина во ЦЈЗ Скоп... повеќе...
Национален Форум за Здравство Национален Форум за Здравство Од Националниот Форум за Здравство, 13 февруари 2019 г.  Претставници од Одделението за социјална медицина при ЈЗУ ЦЈЗСкопје го проследиј... повеќе...
Панче Караѓозов Панче Караѓозов Одделение за социјална медицина, Отсек за промоција на здравјето       Флорија Хамид, дипл.социјален работник, здравствен едукатор, ... повеќе...
Saraj-Skopje Saraj-Skopje Одделение за социјална медицина, Отсек за промоција на здравјето           Флорија Хамид, дипл.социјален работник, здравствен ед... повеќе...
ШАИП ЈУСУФ- СКОПЈЕ ШАИП ЈУСУФ- СКОПЈЕ Одделение за социјална медицина, Отсек за промоција на здравјето               Флорија Хамид, здравствен едукатор. Промоциј... повеќе...
СУГ Васил Антевски Дрен СУГ Васил Антевски Дрен Одделение за социјална медицина, Отсек за промоција на здравјето       Флорија Хамид, дипл.социјален работник, здравствен едукат... повеќе...
27 септември 2018, ТЦЦ Гранд Плаза 27 септември 2018, ТЦЦ Гранд Плаза     27 септември 2018, ТЦЦ Гранд Плаза Одделението за социјална медицина во ЦЈЗ Скопје учествуваше со свои претставници на завршниот ... повеќе...
Унапредување на здравјето кај старите лица Унапредување на здравјето кај старите лица Унапредување на здравјето кај старите лицасо помош на Центар за јавно здравје-Скопје       Дом за стари лица Вита-Ве          повеќе...
31-ВИ МАЈ, СВЕТСКИ ДЕН БЕЗ ТУТУН 2018 31-ВИ МАЈ, СВЕТСКИ ДЕН БЕЗ ТУТУН 2018 31-ви мај, Светски ден без тутун 2018: ТУТУНОТ И СРЦЕВИТЕ БОЛЕСТИ         Во просторите на Институтот за јавно здравје Скопје,... повеќе...
УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ СУПСТАНЦИ ПОМЕЃУ ОПШТАТА ПОПУЛАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 2017П УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ СУПСТАНЦИ ПОМЕЃУ ОПШТАТА ПОПУЛАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 2017П Прес конференција Промоција на извештај од истражување, УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ СУПСТАНЦИ ПОМЕЃУ ОПШТАТА ПОПУЛАЦИЈА ВО РЕПУБЛИК... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Како да се одвикнете од цигарите во Македонија, интервју со д-р Симоновска Комуникација со медиумите     повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Пушачите тешко се откажуваат од цигари, фалат кампањи за подигање на свеста Комуникација со медиумите     повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Докторите: Цигарите најголем непријател на здравјето Комуникација со медиумите     повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите 39-годишник се откажал од цигари по само шест посети на советувалиштето Комуникација со медиумите     повеќе...
Здравствена едукација окт/дек 2015г Здравствена едукација окт/дек 2015г Во четвртиот квартал на 2015 година, Отсекот за промоција на здравјето спроведе активности за здравствената едукација на населението на подр... повеќе...
Здравствена едукација јули/септ 2015г Здравствена едукација јули/септ 2015г Здравствена едукација спроведена од отсекот за здравствено воспитание, промоција на здравјето, на подрачјето што го покрива Центарот за јавн... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Лекарите и сестрите не се откажуваат од цигарите по никоја цена Комуникација со медиумите     повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите СЗО бара цигарите да поскапат уште повеќе Комуникација со медиумите     повеќе...
Здравствена едукација, втор квартал 2015 Здравствена едукација, втор квартал 2015 Здравствена едукација спроведена на подрачјето што го покрива Центарот за јавно здравје Скопје од Отсекот за здравствено воспитание (промоци... повеќе...
Обука за превенција на ХИВ Обука за превенција на ХИВ Двајца претставници, д-р Мелек Осман, доктор по медицина и Бајруш Исламовски, виш социјален работник, од Одделението за социјална медицина в... повеќе...
Здравствена едукација, јануари-март 2015 Здравствена едукација, јануари-март 2015 Здравствена едукација спроведенa на територијата на ЦЈЗ Скопје од Одделението за социјална медицина, Отсек за промоција на здравјето во пери... повеќе...
6 март 2015 6 март 2015 Национална конференција „Јакнење на жените – јакнење на човештвото, претставете си!“ 6 март 2015 повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Пушачите незаинтересирани за советувалиштата за откажување од цигари Комуникација со медиумите повеќе...
Здравствена едукација, декември  2014 година Здравствена едукација, декември 2014 година Во месец декември, Центарот за јавно здравје-Скопје согласно Планот за работа на Центарот за јавно здравје-Скопје и Националната годишна про... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите СЛАБ ИНТЕРЕС ЗА СОВЕТУВАЛИШТАТА ПРОТИВ ПУШЕЊЕТО ОД ЗДРАВЈЕТО СЕ ОТКАЖУВААТ, АМА НЕ И ОД ЦИГАРИТЕ Комуникација со медиумите ... повеќе...
Работна средба за советувачи од Советувалишта за ДДСТ, Скопје, 19 декември 2014 Работна средба за советувачи од Советувалишта за ДДСТ, Скопје, 19 декември 2014 Работна средба за советувачи од Советувалишта за ДДСТ, Скопје, 19 декември 2014 Институтот за јавно здравје на Република Македонија орг... повеќе...
Здравствена едукација, ноември  2014 година Здравствена едукација, ноември 2014 година Здравствена едукација, ноември  2014 година  Во месец ноември, Центарот за јавно здравје Скопје  согласно планот за работа на ЦЈЗ Скопје и ... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите МЛАДИТЕ И ПУШЕЊЕТО: Го надминавме светскиот просек Во меѓународни рамки, 22 отсто од младите од 14 до 24 години се со цигара в рака. Кај на... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Загадувањето на воздухот и пушењето се неспоредливи Хемискиот состав на аерозагадувањето и тој на цигарите се различни, но најголемиот бр... повеќе...
Здравствена едукација, октомври  2014 година Здравствена едукација, октомври 2014 година Центарот за јавно здравје Скопје,согласно планот за работа,во месец октомври продолжи со здравствена едукација на учениците во основните учи... повеќе...
Здравствена едукација, септември  2014 година Здравствена едукација, септември 2014 година Одделението за социјална медицина - Отсек за здравствено воспитание, продолжи и во месец септември со здравствена промоција и едукација на н... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Се зголемува бројот на абортуси кај помлади од 20 години и кај малолетнички во земјата и покрај едукацијата што се спроведува во основните и... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Пет девојчиња на возраст од само 14 години се породиле во 2013 година во скопските гинеколошки клиники и болници. Децата што родиле деца жив... повеќе...
Комуникација со медиумите-СОП Комуникација со медиумите-СОП СОВЕТУВАЛИШТЕ ПРОТИВ ПУШЕЊЕ: Тешко ги убедуваме лекарите да се откажат Од Центарот за јавно здравје, каде што се спроведуваат советувањата,... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Дали повисоката цена на цигарите ќе придонесе за нивно откажување?! Комуникација со медиумите повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите ЛЕКАР СОВЕТУВА ПАЦИЕНТ: ЈАС ПУШАМ, АМА ТИ НЕМОЈ Комуникација со медиумите повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите ОТКАЖУВАЊЕ ОД ПУШЕЊЕ: Индивидуална терапија според профилот на пушач На секој човек кога ќе му ги претставите работите преку личен пример... повеќе...
Здравствена едукација, јуни  2014 година Здравствена едукација, јуни 2014 година Центарот за јавно здравје Скопје согласно кварталниот план за работата на отсекот за здравствено воспитание продолжува со здравствена едукац... повеќе...
Здравствена едукација, мај  2014 година Здравствена едукација, мај 2014 година Во месец мај оваа година се одржани вкупно 204 едукативни предавања со опфат на 3096 лица - деца од предучилишна возраст, ученици во основ... повеќе...
КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА на персоналот во Отсекот за здравствено воспитание на Одделението за социјална медицина КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА на персоналот во Отсекот за здравствено воспитание на Одделението за социјална медицина Институтот за епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика при Медицинскиот факултет во ... повеќе...
Благодарница, мај 2014 година Благодарница, мај 2014 година .  Одделението за социјална медицина со оваа Благодарница која во месец мај 2014 година му е врачена на здравствениот едукатор ... повеќе...
Здравствена едукација, април 2014 година Здравствена едукација, април 2014 година Во месец април, Центарот за јавно Здравје-Скопје, преку Отсекот за здравствено воспитание, продолжи со здравствена едукација за чување и уна... повеќе...
Здравствена едукација, март 2014 година Здравствена едукација, март 2014 година Во месец март, активностите на Отсекот за здравствено воспитание беа насочени кон одржување на едукативни предавања на предучилишни деца и н... повеќе...
Здравствена едукација, февруари 2014 година Здравствена едукација, февруари 2014 година Во месец февруари, отсекот за здравствено воспитание продолжи со здравствена едукација за чување и унапредување на здрвјето на децата.  ... повеќе...
Здравствена едукација, јануари 2014 година Здравствена едукација, јануари 2014 година Со почетокот на второто полугодие од учебната 2013/2014 година продолжи здравствената едукацијa за чување и унапредување на здравјето на дец... повеќе...

Здравствен календар

Превентивни програми

pdf

Закони во областа на здравството

pdf

Конвенции и Повелби

pdf