Македонски (Macedonian)Shqip (Albanian)English (United Kingdom)

PCR – тест за Covid-19

PCR-test për Covid-19

PCR - test of Covid-19

Tel: 02/3298-269

       02/3298-667  lokal 186 

emailcovid.cjz@cph.mk
samo za Covid 19

erazmus 

Logo_Erasmus.png

Erasmus_plus.png

Карцином на грло на матка Брошура

Карцином на грло на матка Постер

Flyer Хив и Сида

Flyer Машко здравје

Од денес 08.05.2023 во општина Битола почнува дератизација на шахтите од страна на ДДД Служба, Центар за Јавно Здравје Скопје

 

javni nabavki

sida

Sovetuv SZR

Sovetuv SZR

 

MZZ
FZOM
DZS
szo
ijz
LOGO LKM

Посетеност


Денешни посети:983
Посети (овој месец):26086
Посети (оваа година):213943
Посети (вкупно):1207485

Повратни информации

Почитувани,

Многу ќе ни помогнете во намерата да бидеме подобри и поефикасни во нашето работење доколку Вашите коментари, сугестии и приговори ги напишете во обрасците подолу (Приговор и Анкетен лист) и истите испратете ги на следнава Е-Mail Адреса: info@cph.mk

word-icon-256x256word-icon-256x256

Известување

word-icon-256x256

Публикации

 

2023 година

 pdf

АНАЛИЗА НА АМБУЛАНТНО - ПОЛИКЛИНИЧКИОТ МОРБИДИТЕТ ВО 2023 ГОДИНА И

АНАЛИТИЧКИ ОСВРТ НА ИСТИОТ ЗА ЧЕТИРИГОДИШНИОТ ПЕРИОД (2020-2023 ГОДИНА) НА

ПОДРАЧЈЕТО ШТО ГО ПОКРИВА ЦЕНТАРОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕ

 

pdf

Информација за искористеност на болничките капацитети
 во 2023 година на Скопскиот регион

pdf

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ВРАБОТЕН КАДАР ВО СКОПСКИОТ РЕГИОН ЗА 2023 ГОДИНА


pdf

План за работа на Одделението за социјална медицина за 2024 година

pdf

Годишен извештај за 2023 година

 

2022 година

pdf Анализа на здравствената состојба и здравствената заштита на населението од Скопскиот регион за 2022г
pdf

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот Регион, 2022г

pdf

Информација за машкото здравје на територија на Скопскиот регион за 2022 година

pdf

Информација за состојбата со душевните растројства и растројства во обноските
настанати од употреба на психоактивни супстанции за 2022 година во Скопскиот регион

pdf

Информација за искористеност на болничките капацитети во 2022 година
на Скопскиот регион

 pdf

АНАЛИЗА НА АМБУЛАНТНО- ПОЛИКЛИНИЧКИОТ МОРБИДИТЕТ ВО 2022 ГОДИНА
И АНАЛИТИЧКИ ОСВРТ НА ИСТИОТ ЗА ТРИГОДИШНИОТ ПЕРИОД (2020-2022 ГОДИНА)
НА ПОДРАЧЈЕТО ШТО ГО ПОКРИВА ЦЕНТАРОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - СКОПЈЕ

pdf

Информација за вработен кадар во установи од областа на здравството

за 2022 година

pdf

Годишен извештај за 2022 година

pdf

План за работа на Одделението за социјална медицина за 2023 година

pdf

Годишен Извештај за работа во 2022 година

pdf

Анализа на здравствената состојба и здравствената заштита на

населението од скопскиот регион за 2021 година

pdf

Информација за здравјето на жените на подрачјето

на Скопскиот регион за 2021г

pdf

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од

Скопскиот регион за 2021 година

pdf

Информација за искористеност на болничките капацитети во

2021 година на Скопскиот регион

pdf

Анализа за амбулантно поликлиничка дејност за 2021 година

pdf

Информација за вработен кадар во установи од областа

на здравството за 2021 година

pdf

Информација за состојбата со респираторните заболувања во

Скопскиот регион за 2021 година

pdf

План за работа на oдделение за социјална медицина за 2022 година

pdf

Годишен извештај за евалуација на Националната годишна програма за

јавно здравје во Република Македонија за 2021 година од одделението за

социјална медицина при Центарот за јавно здравје – Скопје

   
  2021 година
pdf

Анализа на здравствената состојба и здравствената заштита на населението

од скопскиот регион според одбрани индикатори за 2020 година

pdf

Информација за старите лица од Скопскиот регион за 2020 година

pdf

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од

Скопскиот регион 2020 година

pdf

Анализа на утврдениот морбидитет во амбулантно-поликлиничката дејност

на територијата на подрачјето на Скопје за 2018-2020 година

pdf

Информација за состојбата со дијабет за населението од Скопскиот регион

во текот на 2020 година

pdf

Информација за искористеност на болничките капацитети во здравствените

установи од Скопскиот регион во 2020 година

pdf

ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ВРАБОТЕН КАДАР ВО УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО 

ЗА 2020 ГОДИНА

pdf Годишен Извештај за 2020 година
   
  2020 година
pdf

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот регион

2019 година

pdf

Болести на циркулаторниот систем од 2017-2019 година

pdf

Малигни неоплазми во скопскиот регион 2017-2019 година

pdf

Информација за  состојбата со психози за населението од скопскиот регион во текот

на 2019 година

pdf

Анализа на утврдениот морбидитет во амбулантно-поликлиничката дејност на

територијата на подрачјето на Скопје за 2017-2019 година

pdf

Информација за  состојбата со менталните заболувања

во Скопскиот регион во текот на 2019 година

pdf

Информација за здравствени индикатори, 2009-2019 година, на подрачјето што

го покрива центарот за јавно здравје Скопје 

pdf

Информација за искористеност на болничките капацитети во

здравствените установи од Скопскиот регион во 2019 година

pdf

Информација за состојбата со дијабет за населението од

Скопскиот регион во текот на 2019 година

pdf

Извештај за хронична бубрежна болест за пациенти регистрирани

во 2019 година Скопје

pdf

Промоција на здравје спроведена во скопскиот регион во

прво полугодие 2020 година

pdf

Извештај за малигните заболувања во скопскиот регион за 2019 година

pdf

ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ВРАБОТЕН КАДАР ВО УСТАНОВИ ОД

ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТОЗА 2019 ГОДИНА

pdf

Информација за обемот и видот на здравствените услуги за специјалистичка

здравствена заштита на ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПСКИОТ РЕГИОН ЗА 2019 ГОДИНА

pdf

МРЕЖА НА БОЛНИЧКИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ЗА 2019

ГОДИНА ВО СКОПСКИОТ РЕГИОН

   
  2019 година
pdf

Евалуација на состојбите со морбидитет и морталитет кај жените

во репродуктивниот период на подрачјето што го покрива

Центарот за јавно здравје Скопје за период  2014-2018 година

pdf Извештај за здравјето на населението во Скопскиот регион за 2018 година
pdf

Анализа на утврдениот морбидитет во амбулантно-поликлиничката

дејност на територијата на Центарот за јавно здравје Скопје за 2018 година

pdf

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет на подрачјето

на Скопскиот регион за 2018 година

pdf Збирен извештај за вработен кадар во здравствените установи за 2018
pdf Процена на населението во Скопскиот регион за 2018 година  
 pdf

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СОСТОЈБИТЕ СО ХРОНИЧНАТА ОПСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ

КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ОД СКОПСКИОТ РЕГИОН  ОД 2014-2018 ГОДИНА

 pdf

Анализа на искористеноста на болничките капацитети во

здравствените установи во Скопскиот регион за 2018 година

pdf

Годишен извештај за реализација на Националната годишна програма

за јавно здравје во Република Македонија за 2018 година од

одделението за социјална медицина при Центарот за јавно здравје – Скопје

   
  2018 година
 pdf Извештај за здравјето на младите адолесценти од Скопскиот регион во 2017 година
pdf Извештај за здравјето на населението во Скопскиот регион за 2017 година
pdf

Предлог-програма за јавно здравје за 2019 година,во областа на социјално-медицинската дејност со здравствена статистика и промоција на здравјето

 pdf  Општини во град Скопје и нивни населени места, попис 2002
 pdf Анализа на утврдениот морбидитет во амбулантно-поликлиничката дејност на територијата на Центарот за јавно здравје Скопје за 2017 година
pdf Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет на подрачјето на Скопскиот регион за 2017 година
pdf Збирен извештај за вработен кадар во здравствените установи за 2017
pdf Анализа на искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи во Скопскиот регион за 2017 година
pdf Информација за повредите на населението во Скопскиот регион во периодот од 2011-2017 година  
pdf Процена на населението во Скопскиот регион за 2017 година  
pdf Годишен извештај за реализација на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2017 година од Одделението за социјална медицина при Центарот за јавно здравје – Скопје
   
  2017 година
pdf

Извештај за здравјето на младите адолесценти од Скопскиот регион во 2016 година

pdf

Извештај за здравјето на населението во Скопскиот регион за 2016 година

pdf

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет на подрачјето на Скопскиот регион за 2016 година.

pdf

Анализана утврдениот морбидитет во амбулантно- поликлиничката дејност на подрачјето на Скопскиот регион за периодот од 2014 - 2016 година

pdf

Збирен извештај за вработен кадар во здравствените установи за 2016

pdf

Анализа на искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи во Скопскиот регион за 2016 година.

pdf

Информација за повредите на населението во Скопскиот регион во периодот од 2012-2016 година

pdf

Процена на населението во Скопскиот регион за 2016 година

pdf Годишен извештај за реализација на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2016 година од Одделението за социјална медицина при Центарот за јавно здравје – Скопје
   
  2016 година
pdf

Извештај за здравјето на младите адолесценти од Скопскиот регион во 2015 година

pdf

Извештај за здравјето на населението во Скопскиот регион за 2015 година

pdf

Анализа на утврдениот морбидитет во амбулантно-поликлиничката дејност на територијата на Центарот за јавно здравје Скопје за 2015 година

pdf

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет на подрачјето на Скопскиот регион за 2015 година.

pdf

Збирен извештај за вработен кадар во здравствените установи за 2015

pdf

Анализа на искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи во Скопскиот регион за 2015 година.

pdf

Информација за повредите на населението во Скопскиот регион во периодот од 2011-2015 година

pdf 

 

Процена на населението во Скопскиот регион за 2015 година

 

pdf

Годишен извештај за евалуација на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2015 година од Одделението за социјална медицина при Центарот за јавно здравје – Скопје

   
  2015 година
pdf

Информација за здравјето на жените и децата во Скопскиот регион во 2014 година

pdf

Извештај за здравјето на населението во Скопскиот регион за 2014 година

pdf

Предлог национална годишна програма за јавно здравје за 2016 година во областа на социјално-медицинската дејност со здравствена статистика и промоција на здравјето

pdf

Анализана утврдениот морбидитет во амбулантно- поликлиничката дејност на подрачјето на Скопскиот регион за периодот од 2012 - 2014 година

pdf

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет во Скопскиот регион за периодот 2007-2014

pdf

Збирен извештај за вработен кадар во здравствените установи за 2014

pdf

Анализа на искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи во Скопскиот регион за 2010-2014 година.

pdf

Процена на населението во Скопскиот регион за 2014 година

pdf

Информација за алергичните болестиво Скопскиот регион во 2014 година

pdf

Годишен извештај за евалуација на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2014 година од Одделението за социјална медицина при Центарот за јавно здравје – Скопје

  2014 година
pdf

предлог текст на активности во социјално--медицинската дејност со здравствена статистика и промоција на здравјето во рамки на предлог национална годишна програма за јавно здравје за 2015 година

pdf

Информација за здравјето на жените во репродуктивниот период на подрачјето на Скопскиот регион за периодот од 2009-2013 година

pdf

Извештај за здравствената состојба и здравствената заштита на населението за 2013 година

pdf

Анализана утврдениот морбидитет во амбулантно- поликлиничката дејност на подрачјето на Скопскиот регион за периодот од 2011 - 2013 година

pdf

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет во Скопскиот регион за периодот 2007-2013

pdf

Анализа на искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи во Скопскиот регион за 2010-2013 година.

pdf

Информација за морбидитет и морталитет од болести на циркулаторниот систем утврдени кај населението во Скопскиот регион во 2013 година.

pdf

Годишен извештај за реализација на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2013 година од Одделението за социјална медицина при Центарот за јавно здравје – Скопје

  2013 година
pdf

Анализа на здравствената состојба и здравствената заштита на населението од Скопскиот регион според одбрани индикатори за 2012 година

pdf

Извештај за здравјето на населението во Скопскиот регион за 2012 година

pdf

Информација за утврдената здравствена состојба на старите лица на подрачјето на Скопскиот регион за 2012 година

pdf

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет на подрачјето на Скопскиот регион 2007-2012 година.

pdf

Анализа на утврдениот морбидитет во амбулантно-поликлиничката дејност на територијата на Центарот за јавно здравје Скопје за 2012 година

pdf

Анализа за состојбата со малигните заболувања на територијата на Центарот за Јавно Здравје-Скопје

pdf

Р Е З И М Е- малигни заболувања на територијата на Центарот за Јавно Здравје Скопје

pdf Анализа на искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи во Скопскиот регион за 2012 година.
pdf

Информација за малигните неоплазми утврдени кај населението на Скопскиот регион во здравствените установи на Скопје за 2012 година

 

2012 година

pdf

Анализа на искористеноста на болничките капацитети во здраствените установи во Скопскиот регион за 2011 година.

pdf Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет на подрачјето на Скопскиот регион за 2011 година.
pdf Информација за малигните неоплазми утврдени кај населението на скопскиот регион во здравствените установи на Скопје за 2011 година
pdf Анализа на здравствената состојба и здравствената заштита на населението од Скопскиот регион за 2011 година
pdf Информација за утврдената здравствена состојба на старите лица на подрачјето на Скопскиот регион за 2011 година
 

 2010 година

pdf Информација за амбулантно поликлинички морбидет за 2009 година
 2009 година
pdf Информација за шеќерна болест утврдена во здраствените установи во Скопје во 2008 година
pdf Информација за исхемични болести на срцето утврдени во здраствените установи во Скопје во 2008 година
pdf Информација за болестите на завистност и алкохолизам утврдени во здраствените установи во Скопје во 2008 година
   2008 година
pdf Анализа 2007
pdf Информација за исхемични болести на срцето утврдени во здраствените установи во Скопје во 2007 година
pdf Информација за шеќерна болест утврдена во здраствените установи во Скопје во 2007 година
pdf Информација за болестите на завистност и алкохолизам утврдени во здраствените установи во Скопје во 2007 година
pdf Информација за хроничната бубрежна инсуфиценција утврдена во здраствените установи во Скопје во 2007 година

 

 

Јули 2024
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
СЕОПФАТЕН ПРИСТАП ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО ПУШЕЊЕТО ЗА ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДНИОТ БАЛКАН И МАЛТА СЕОПФАТЕН ПРИСТАП ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО ПУШЕЊЕТО ЗА ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДНИОТ БАЛКАН И МАЛТА СЕОПФАТЕН ПРИСТАП ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО ПУШЕЊЕТО ЗА ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДНИОТ БАЛКАН И МАЛТА   Флорија Хамид, дипл.социјален работник. ЈЗУ ЦЈЗ - ... повеќе...
ОУ Самуил Фрашери с. Глумово Скопје Сарај ОУ Самуил Фрашери с. Глумово Скопје Сарај ОУ Сами Фрашери с. Глумово Скопје Сарај   Флорија Хамид, дипл.социјален работник. ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение за социјална медицина   повеќе...
Работилница во врска со препознавање на жртви на трговија со луѓе/деца во Северна Македонија Работилница во врска со препознавање на жртви на трговија со луѓе/деца во Северна Македонија Работилница во врска со препознавање на жртви на трговија со луѓе/деца во Северна Македонија     Флорија Хамид, дипл.социјален работник. ... повеќе...
СУГС - ЗЕФ ЛУШ МАРКУ СПИ - Л. ХИГИЕНА СУГС - ЗЕФ ЛУШ МАРКУ СПИ - Л. ХИГИЕНА СУГС - ЗЕФ ЛУШ МАРКУ СПИ - Л. ХИГИЕНА   Флорија Хамид, дипл.социјален работник. ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение за социјална медицина   повеќе...
СМУГ Скопје Панче Караѓозов - СПИ СМУГ Скопје Панче Караѓозов - СПИ СМУГ Скопје Панче Караѓозов - СПИ   Флорија Хамид, дипл.социјален работник. ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение за социјална медицина   повеќе...
ООУ. Братство - Карпош ООУ. Братство - Карпош Активности во областа на здравственото воспитување во ОУ Братство     Флорија Хамид, дипл.социјален работник. ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделени... повеќе...
СУГС Ѓорѓи Димитров -1. Хигиена, зависност од псих. Супстанции СУГС Ѓорѓи Димитров -1. Хигиена, зависност од псих. Супстанции СУГС Ѓорѓи Димитров -1. Хигиена, зависност од псих. Супстанции Флорија Хамид, дипл.социјален работник. ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение за соци... повеќе...
ЈДГУ.Цвет 2 Тафталиџе Карпош ЈДГУ.Цвет 2 Тафталиџе Карпош ЈДГУ. "Цвет 2" Тафталиџе Карпош Флорија Хамид, дипл.социјален работник. ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение за социјална медицина       повеќе...
JDGU. Majski Cvet 1 JDGU. Majski Cvet 1 ЈДГУ. "Majski Cvet 1" Карпош Флорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение за социјална медицина         повеќе...
СУГС СУГС "Кочо Рацин" Ѓорче Петров, Скопје СУГС "Кочо Рацин" Ѓорче Петров, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделе... повеќе...
Старски Дом Старски Дом "Резиденција Дабески" Сопиште, Скопје Старски Дом "Резиденција Дабески" Сопиште, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Ско... повеќе...
ЈОУДГ ЈОУДГ "11 Октомври" Бутел, Скопје ЈОУДГ "11 Октомври" Бутел, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение з... повеќе...
СГГУГС СГГУГС "Здравко Цветковски" Карпош, Скопје СГГУГС "Здравко Цветковски" Карпош, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Од... повеќе...
Учество на одделение на социјална медицина на семинар “Здравствен систем и правичност” Учество на одделение на социјална медицина на семинар “Здравствен систем и правичност” Учество на одделение на социјална медицина на семинар“Здравствен систем и правичност” на 14.12.2023 година.Медицински факултет - СкопјеФлори... повеќе...
СУГС СУГС "Димитар Влахов" Аеродром, Скопје СУГС "Димитар Влахов" Аеродром, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоД-р Веле ТодоровскиЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение за социјална мед... повеќе...
Спортска гимназија Спортска гимназија "Методија Митевски - Брицо" Центар, Скопје Спортска гимназија "Методија Митевски - Брицо" Центар, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.Ј... повеќе...
Активности, ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје Активности, ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје Активности за унапредување на здравјетоД-р Веле ТодоровскиЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение за социјална медицина повеќе...
СУГС СУГС " Георги Димитров " Скопје, Карпош СУГС " Георги Димитров " Скопје, КарпошАктивности за унапредување на здравјетоД-р Веле ТодоровскиЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение за социјална ме... повеќе...
Едукација за заштита од комарци Едукација за заштита од комарци Едукација за заштита од комарци   ЈЗУ Центар за јавно здравје-Скопје заедно со учениците од ДСМУЦ д-р Панче Караѓозов, во септември 2022 з... повеќе...
СУГС СУГС " Никола Карев " Карпош, Скопје СУГС " Никола Карев " Карпош, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделени... повеќе...
Старски Дом Миркоски Аеродром, Скопје Старски Дом Миркоски Аеродром, Скопје Старски Дом Миркоски Аеродром, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделен... повеќе...
ООУ ООУ " 26 Јули " Шуто Оризари, Скопје ООУ " 26 Јули " Шуто Оризари, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделени... повеќе...
СУГС СУГС " Марија Кири Склодовска " Аеродром, Скопје СУГС " Марија Кири Склодовска " Аеродром, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скоп... повеќе...
СУГС СУГС "Јосип Броз ТИТО" Центар, Скопје СУГС " Јосип Броз  ТИТО " Центар, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одде... повеќе...
ДСУЛУД ДСУЛУД "Лазар Личеноски" Центар, Скопје ДСУЛУД "Лазар Личеноски" Центар, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Оддел... повеќе...
СУГС СУГС "Лазар Танев" Карпош, Скопје СУГС "Лазар Танев" Карпош, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение з... повеќе...
СУГС СУГС "Ѓорѓи Димитров" Карпош, Скопје СУГС "Ѓорѓи Димитров" Карпош, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделени... повеќе...
СУГС СУГС "Шаип Јусуф" Шуто Оризари, Скопје СУГС "Шаип Јусуф" Шуто Оризари, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделе... повеќе...
Активности за унапредување на здравјето Активности за унапредување на здравјето ЈЗУ ЦЈЗ СКОПЈЕ Одделение за социјална медицина Центарот за јавно здравје - Скопје, социјално медиц... повеќе...
СУГС СУГС "Cvetan Dimov" Чаир, Скопје СУГС "Cvetan Dimov" СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение за социј... повеќе...
СУГС СУГС "Arseni Jovkov" Скопје СУГС "Arseni Jovkov" СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение за соци... повеќе...
ООУ ООУ "Grigor Prlicev" Zhelezara, GB Скопје ООУ "Grigor Prlicev" Zhelezara, Gazi Baba, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Ско... повеќе...
СУГС – Асуц СУГС – Асуц "Боро Петрушевски" - општина Гази Баба, Скопје СУГС – Асуц "Боро Петрушевски" - општина Гази Баба, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ... повеќе...
Комарци-векторски предизвик за јавното здравје во С. Македонија и пошироко Комарци-векторски предизвик за јавното здравје во С. Македонија и пошироко Во просториите на СМУГС д-р Панче Караѓозов се реализираше обука на  ученици кои учествуваат во проектот ,,Комарците-векторски предизвик по ... повеќе...
ООУ ООУ "Hasan Prishtina" Чаир, Скопје ООУ "Hasan Prishtina" - општина Чаир, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, ... повеќе...
СУГС - Гимназија СУГС - Гимназија "Орце Николов" - општина Карпош, Скопје СУГС - Гимназија "Орце Николов" - општина Карпош, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈ... повеќе...
СЕТУ - Стручно СЕТУ - Стручно "Михајло Пупин" - општина Гази Баба, Скопје СЕТУ - Стручно "Михајло Пупин" - општина Гази Баба, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ... повеќе...
СУГС – Стручно СУГС – Стручно "Димитар Влахов" - општина Аеродром, Скопје СУГС – Стручно "Димитар Влахов" - општина Аеродром, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ... повеќе...
Активности за унапредување на здравјето Активности за унапредување на здравјето ЈЗУ ЦЈЗ СКОПЈЕ Одделение за социјална медицина Центарот за јавно здравје - Скопје, социјално медиц... повеќе...
ОУ ОУ "Александар Урдаревски" - Чучер Сандево, Скопје Основно училиште Александар Урдаревски - Чучер Сандево, Скопје повеќе...
ОУ ''Кирил и Методиј'' - с.Кучевиште, Чучер Сандево, Скопје ОУ ''Кирил и Методиј'' - с.Кучевиште, Чучер Сандево, Скопје Осн. училиште ''Кирил и Методиј'' - с.Кучевиште, оптштина Чучер Сандево, Скопје повеќе...
ОУ ОУ "Михаил Граменo'' - Блаце, Петровец, Скопје Основно училиште "Михаил Граменo'' - Блаце, општина Петровец, Скопје повеќе...
ООУ ''Дитуриа'' - Сарај, Скопје ООУ ''Дитуриа'' - Сарај, Скопје Основно училиште ''Дитуриа'' - Сарај, Скопје повеќе...
''СИУ'' Иса Бег - Скопје ''СИУ'' Иса Бег - Скопје "СИУ" Иса Бег Медреса - Скопје повеќе...
Старски Дом Старски Дом Старски Дом Миркоски Аеродром, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник. ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Оддел... повеќе...
Активности декември 2021 Активности декември 2021 Активности во врска со Скрининг на  деца инфицирани  со вирусот на SARS Cov -2 во основните и  средните училишта од Скопскиот регион... повеќе...
Активности декември 2019 Активности декември 2019         Флорија Фамид, дипл.социјален работник. Активности за унапредување на здравјето. ЈЗУ ЦЈЗСкопје, Одделение за ... повеќе...
Активности ноември 2019 Активности ноември 2019 ЈДГУ 11 Октомври – Север, ноември 2019 ЈДГУСтрашо Пинџур 2 Бутел 1, ноември 2019         Флорија Хамид ОУ НАИМ ... повеќе...
Активности октомври 2019 Активности октомври 2019     За подобро здравје – ЈДГУ Лавче, с. Лисиче, 30 октомври 2019     повеќе...
Активности октомври 2019 Активности октомври 2019                     ЈУД-ДЕТСКА ГРАДИНКА БУБА МАРА, ПЧЕЛКА 1, СОНЦЕ општина Аеродром, Скопје Октомври 2019     ... повеќе...
Активности октомври 2019 Активности октомври 2019     Презентирање и верификација на извештај од мониторинг на Акциски план за сексуално и репродуктивно здравје 2018-2020 годи... повеќе...
Активности септември 2019 Активности септември 2019     ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО, СО УЧЕНИЧКИТЕ ВО ИСА БЕЈ МЕДРЕСА ВО КОНДОВО, септември 2019     повеќе...
Aktivnosti septemvri 2019 Aktivnosti septemvri 2019 Септември 2019 ОУ Братство, о. Карпош Ф.Хамид, дипл. социјален работник во промоција на здравјето.   ... повеќе...
31 Мај - Светскиот ден без тутун 31 Мај - Светскиот ден без тутун 23/мај/2019 ТЦЦ Плаза   Претставници од Одделението за социјална медицина при ЦЈЗ Скопје учесници на работилница во организ... повеќе...
Crnice Crnice Флорија Хамид, дипл. социјален работник, на терен со лицата во домот за стари, Светла надеж, Црниче, општина Центар. Мај 2019. ... повеќе...
Labos Labos Во Домот за згрижување и сместување на стари лица, ЛАБОС, за промоција на здравјето на старите. Флорија Хамид, дипл. социјален работник... повеќе...
Основното училиште Хасан Приштина Основното училиште Хасан Приштина Основното училиште Хасан Приштина во агендата на активностите за промоција на здравјето на Одделението за социјална медицина во ЦЈЗ Скоп... повеќе...
Национален Форум за Здравство Национален Форум за Здравство Од Националниот Форум за Здравство, 13 февруари 2019 г.  Претставници од Одделението за социјална медицина при ЈЗУ ЦЈЗСкопје го проследиј... повеќе...
Панче Караѓозов Панче Караѓозов Одделение за социјална медицина, Отсек за промоција на здравјето       Флорија Хамид, дипл.социјален работник, здравствен едукатор, ... повеќе...
Saraj-Skopje Saraj-Skopje Одделение за социјална медицина, Отсек за промоција на здравјето           Флорија Хамид, дипл.социјален работник, здравствен ед... повеќе...
ШАИП ЈУСУФ- СКОПЈЕ ШАИП ЈУСУФ- СКОПЈЕ Одделение за социјална медицина, Отсек за промоција на здравјето               Флорија Хамид, здравствен едукатор. Промоциј... повеќе...
СУГ Васил Антевски Дрен СУГ Васил Антевски Дрен Одделение за социјална медицина, Отсек за промоција на здравјето       Флорија Хамид, дипл.социјален работник, здравствен едукат... повеќе...
27 септември 2018, ТЦЦ Гранд Плаза 27 септември 2018, ТЦЦ Гранд Плаза     27 септември 2018, ТЦЦ Гранд Плаза Одделението за социјална медицина во ЦЈЗ Скопје учествуваше со свои претставници на завршниот ... повеќе...
Унапредување на здравјето кај старите лица Унапредување на здравјето кај старите лица Унапредување на здравјето кај старите лицасо помош на Центар за јавно здравје-Скопје       Дом за стари лица Вита-Ве          повеќе...
31-ВИ МАЈ, СВЕТСКИ ДЕН БЕЗ ТУТУН 2018 31-ВИ МАЈ, СВЕТСКИ ДЕН БЕЗ ТУТУН 2018 31-ви мај, Светски ден без тутун 2018: ТУТУНОТ И СРЦЕВИТЕ БОЛЕСТИ         Во просторите на Институтот за јавно здравје Скопје,... повеќе...
УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ СУПСТАНЦИ ПОМЕЃУ ОПШТАТА ПОПУЛАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 2017П УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ СУПСТАНЦИ ПОМЕЃУ ОПШТАТА ПОПУЛАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 2017П Прес конференција Промоција на извештај од истражување, УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ СУПСТАНЦИ ПОМЕЃУ ОПШТАТА ПОПУЛАЦИЈА ВО РЕПУБЛИК... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Како да се одвикнете од цигарите во Македонија, интервју со д-р Симоновска Комуникација со медиумите     повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Пушачите тешко се откажуваат од цигари, фалат кампањи за подигање на свеста Комуникација со медиумите     повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Докторите: Цигарите најголем непријател на здравјето Комуникација со медиумите     повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите 39-годишник се откажал од цигари по само шест посети на советувалиштето Комуникација со медиумите     повеќе...
Здравствена едукација окт/дек 2015г Здравствена едукација окт/дек 2015г Во четвртиот квартал на 2015 година, Отсекот за промоција на здравјето спроведе активности за здравствената едукација на населението на подр... повеќе...
Здравствена едукација јули/септ 2015г Здравствена едукација јули/септ 2015г Здравствена едукација спроведена од отсекот за здравствено воспитание, промоција на здравјето, на подрачјето што го покрива Центарот за јавн... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Лекарите и сестрите не се откажуваат од цигарите по никоја цена Комуникација со медиумите     повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите СЗО бара цигарите да поскапат уште повеќе Комуникација со медиумите     повеќе...
Здравствена едукација, втор квартал 2015 Здравствена едукација, втор квартал 2015 Здравствена едукација спроведена на подрачјето што го покрива Центарот за јавно здравје Скопје од Отсекот за здравствено воспитание (промоци... повеќе...
Обука за превенција на ХИВ Обука за превенција на ХИВ Двајца претставници, д-р Мелек Осман, доктор по медицина и Бајруш Исламовски, виш социјален работник, од Одделението за социјална медицина в... повеќе...
Здравствена едукација, јануари-март 2015 Здравствена едукација, јануари-март 2015 Здравствена едукација спроведенa на територијата на ЦЈЗ Скопје од Одделението за социјална медицина, Отсек за промоција на здравјето во пери... повеќе...
6 март 2015 6 март 2015 Национална конференција „Јакнење на жените – јакнење на човештвото, претставете си!“ 6 март 2015 повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Пушачите незаинтересирани за советувалиштата за откажување од цигари Комуникација со медиумите повеќе...
Здравствена едукација, декември  2014 година Здравствена едукација, декември 2014 година Во месец декември, Центарот за јавно здравје-Скопје согласно Планот за работа на Центарот за јавно здравје-Скопје и Националната годишна про... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите СЛАБ ИНТЕРЕС ЗА СОВЕТУВАЛИШТАТА ПРОТИВ ПУШЕЊЕТО ОД ЗДРАВЈЕТО СЕ ОТКАЖУВААТ, АМА НЕ И ОД ЦИГАРИТЕ Комуникација со медиумите ... повеќе...
Работна средба за советувачи од Советувалишта за ДДСТ, Скопје, 19 декември 2014 Работна средба за советувачи од Советувалишта за ДДСТ, Скопје, 19 декември 2014 Работна средба за советувачи од Советувалишта за ДДСТ, Скопје, 19 декември 2014 Институтот за јавно здравје на Република Македонија орг... повеќе...
Здравствена едукација, ноември  2014 година Здравствена едукација, ноември 2014 година Здравствена едукација, ноември  2014 година  Во месец ноември, Центарот за јавно здравје Скопје  согласно планот за работа на ЦЈЗ Скопје и ... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите МЛАДИТЕ И ПУШЕЊЕТО: Го надминавме светскиот просек Во меѓународни рамки, 22 отсто од младите од 14 до 24 години се со цигара в рака. Кај на... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Загадувањето на воздухот и пушењето се неспоредливи Хемискиот состав на аерозагадувањето и тој на цигарите се различни, но најголемиот бр... повеќе...
Здравствена едукација, октомври  2014 година Здравствена едукација, октомври 2014 година Центарот за јавно здравје Скопје,согласно планот за работа,во месец октомври продолжи со здравствена едукација на учениците во основните учи... повеќе...
Здравствена едукација, септември  2014 година Здравствена едукација, септември 2014 година Одделението за социјална медицина - Отсек за здравствено воспитание, продолжи и во месец септември со здравствена промоција и едукација на н... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Се зголемува бројот на абортуси кај помлади од 20 години и кај малолетнички во земјата и покрај едукацијата што се спроведува во основните и... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Пет девојчиња на возраст од само 14 години се породиле во 2013 година во скопските гинеколошки клиники и болници. Децата што родиле деца жив... повеќе...
Комуникација со медиумите-СОП Комуникација со медиумите-СОП СОВЕТУВАЛИШТЕ ПРОТИВ ПУШЕЊЕ: Тешко ги убедуваме лекарите да се откажат Од Центарот за јавно здравје, каде што се спроведуваат советувањата,... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Дали повисоката цена на цигарите ќе придонесе за нивно откажување?! Комуникација со медиумите повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите ЛЕКАР СОВЕТУВА ПАЦИЕНТ: ЈАС ПУШАМ, АМА ТИ НЕМОЈ Комуникација со медиумите повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите ОТКАЖУВАЊЕ ОД ПУШЕЊЕ: Индивидуална терапија според профилот на пушач На секој човек кога ќе му ги претставите работите преку личен пример... повеќе...
Здравствена едукација, јуни  2014 година Здравствена едукација, јуни 2014 година Центарот за јавно здравје Скопје согласно кварталниот план за работата на отсекот за здравствено воспитание продолжува со здравствена едукац... повеќе...
Здравствена едукација, мај  2014 година Здравствена едукација, мај 2014 година Во месец мај оваа година се одржани вкупно 204 едукативни предавања со опфат на 3096 лица - деца од предучилишна возраст, ученици во основ... повеќе...
КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА на персоналот во Отсекот за здравствено воспитание на Одделението за социјална медицина КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА на персоналот во Отсекот за здравствено воспитание на Одделението за социјална медицина Институтот за епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика при Медицинскиот факултет во ... повеќе...
Благодарница, мај 2014 година Благодарница, мај 2014 година .  Одделението за социјална медицина со оваа Благодарница која во месец мај 2014 година му е врачена на здравствениот едукатор ... повеќе...
Здравствена едукација, април 2014 година Здравствена едукација, април 2014 година Во месец април, Центарот за јавно Здравје-Скопје, преку Отсекот за здравствено воспитание, продолжи со здравствена едукација за чување и уна... повеќе...
Здравствена едукација, март 2014 година Здравствена едукација, март 2014 година Во месец март, активностите на Отсекот за здравствено воспитание беа насочени кон одржување на едукативни предавања на предучилишни деца и н... повеќе...
Здравствена едукација, февруари 2014 година Здравствена едукација, февруари 2014 година Во месец февруари, отсекот за здравствено воспитание продолжи со здравствена едукација за чување и унапредување на здрвјето на децата.  ... повеќе...
Здравствена едукација, јануари 2014 година Здравствена едукација, јануари 2014 година Со почетокот на второто полугодие од учебната 2013/2014 година продолжи здравствената едукацијa за чување и унапредување на здравјето на дец... повеќе...

Здравствен календар

Превентивни програми

pdf

Закони во областа на здравството

pdf

Конвенции и Повелби

pdf