Македонски (Macedonian)Shqip (Albanian)English (United Kingdom)

javni nabavki

sida

Sovetuv SZR

Sovetuv SZR

MZZ
FZOM
DZS
szo
ijz

Attendance


Visits today:218
Visits (this month):6866
Visits (this year):6866
Visits (total):262503

Повратни информации

Почитувани,

Многу ќе ни помогнете во намерата да бидеме подобри и поефикасни во нашето работење доколку Вашите коментари, сугестии и приговори ги напишете во обрасците подолу (Приговор и Анкетен лист) и истите испратете ги на следнава Е-Mail Адреса: info@cph.mk

word-icon-256x256word-icon-256x256

Известување

word-icon-256x256

Публикации

 

  2019 година
pdf

Евалуација на состојбите со морбидитет и морталитет  кај жените во репродуктивниот  период  на подрачјето што го покрива  Центарот за јавно здравје Скопје за период  2014-2018 година

pdf Извештај за здравјето на населението во Скопскиот регион за 2018 година
pdf Анализа на утврдениот морбидитет во амбулантно-поликлиничката дејност на територијата на Центарот за јавно здравје Скопје за 2018 година
pdf Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет на подрачјето на Скопскиот регион за 2018 година
pdf Збирен извештај за вработен кадар во здравствените установи за 2018
pdf Процена на населението во Скопскиот регион за 2018 година  
 pdf

ИНФОРМАЦИЈА ЗА  СОСТОЈБИТЕ СО ХРОНИЧНАТА ОПСТРУКТИВНА  БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ОД СКОПСКИОТ РЕГИОН  ОД 2014-2018 ГОДИНА

 pdf Анализа на искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи во Скопскиот регион за 2018 година
pdf Годишен извештај за реализација на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2018 година од Одделението за социјална медицина при Центарот за јавно здравје – Скопје
   
  2018 година
 pdf Извештај за здравјето на младите адолесценти од Скопскиот регион во 2017 година
pdf Извештај за здравјето на населението во Скопскиот регион за 2017 година
pdf

Предлог-програма за јавно здравје за 2019 година,во областа на социјално-медицинската дејност со здравствена статистика и промоција на здравјето

 pdf  Општини во град Скопје и нивни населени места, попис 2002
 pdf Анализа на утврдениот морбидитет во амбулантно-поликлиничката дејност на територијата на Центарот за јавно здравје Скопје за 2017 година
pdf Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет на подрачјето на Скопскиот регион за 2017 година
pdf Збирен извештај за вработен кадар во здравствените установи за 2017
pdf Анализа на искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи во Скопскиот регион за 2017 година
pdf Информација за повредите на населението во Скопскиот регион во периодот од 2011-2017 година  
pdf Процена на населението во Скопскиот регион за 2017 година  
pdf Годишен извештај за реализација на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2017 година од Одделението за социјална медицина при Центарот за јавно здравје – Скопје
   
  2017 година
pdf

Извештај за здравјето на младите адолесценти од Скопскиот регион во 2016 година

pdf

Извештај за здравјето на населението во Скопскиот регион за 2016 година

pdf

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет на подрачјето на Скопскиот регион за 2016 година.

pdf

Анализана утврдениот морбидитет во амбулантно- поликлиничката дејност на подрачјето на Скопскиот регион за периодот од 2014 - 2016 година

pdf

Збирен извештај за вработен кадар во здравствените установи за 2016

pdf

Анализа на искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи во Скопскиот регион за 2016 година.

pdf

Информација за повредите на населението во Скопскиот регион во периодот од 2012-2016 година

pdf

Процена на населението во Скопскиот регион за 2016 година

pdf Годишен извештај за реализација на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2016 година од Одделението за социјална медицина при Центарот за јавно здравје – Скопје
   
  2016 година
pdf

Извештај за здравјето на младите адолесценти од Скопскиот регион во 2015 година

pdf

Извештај за здравјето на населението во Скопскиот регион за 2015 година

pdf

Анализа на утврдениот морбидитет во амбулантно-поликлиничката дејност на територијата на Центарот за јавно здравје Скопје за 2015 година

pdf

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет на подрачјето на Скопскиот регион за 2015 година.

pdf

Збирен извештај за вработен кадар во здравствените установи за 2015

pdf

Анализа на искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи во Скопскиот регион за 2015 година.

pdf

Информација за повредите на населението во Скопскиот регион во периодот од 2011-2015 година

pdf 

 

Процена на населението во Скопскиот регион за 2015 година

 

pdf

Годишен извештај за евалуација на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2015 година од Одделението за социјална медицина при Центарот за јавно здравје – Скопје

   
  2015 година
pdf

Информација за здравјето на жените и децата во Скопскиот регион во 2014 година

pdf

Извештај за здравјето на населението во Скопскиот регион за 2014 година

pdf

Предлог национална годишна програма за јавно здравје за 2016 година во областа на социјално-медицинската дејност со здравствена статистика и промоција на здравјето

pdf

Анализана утврдениот морбидитет во амбулантно- поликлиничката дејност на подрачјето на Скопскиот регион за периодот од 2012 - 2014 година

pdf

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет во Скопскиот регион за периодот 2007-2014

pdf

Збирен извештај за вработен кадар во здравствените установи за 2014

pdf

Анализа на искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи во Скопскиот регион за 2010-2014 година.

pdf

Процена на населението во Скопскиот регион за 2014 година

pdf

Информација за алергичните болестиво Скопскиот регион во 2014 година

pdf

Годишен извештај за евалуација на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2014 година од Одделението за социјална медицина при Центарот за јавно здравје – Скопје

  2014 година
pdf

предлог текст на активности во социјално--медицинската дејност со здравствена статистика и промоција на здравјето во рамки на предлог национална годишна програма за јавно здравје за 2015 година

pdf

Информација за здравјето на жените во репродуктивниот период на подрачјето на Скопскиот регион за периодот од 2009-2013 година

pdf

Извештај за здравствената состојба и здравствената заштита на населението за 2013 година

pdf

Анализана утврдениот морбидитет во амбулантно- поликлиничката дејност на подрачјето на Скопскиот регион за периодот од 2011 - 2013 година

pdf

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет во Скопскиот регион за периодот 2007-2013

pdf

Анализа на искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи во Скопскиот регион за 2010-2013 година.

pdf

Информација за морбидитет и морталитет од болести на циркулаторниот систем утврдени кај населението во Скопскиот регион во 2013 година.

pdf

Годишен извештај за реализација на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2013 година од Одделението за социјална медицина при Центарот за јавно здравје – Скопје

  2013 година
pdf

Анализа на здравствената состојба и здравствената заштита на населението од Скопскиот регион според одбрани индикатори за 2012 година

pdf

Извештај за здравјето на населението во Скопскиот регион за 2012 година

pdf

Информација за утврдената здравствена состојба на старите лица на подрачјето на Скопскиот регион за 2012 година

pdf

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет на подрачјето на Скопскиот регион 2007-2012 година.

pdf

Анализа на утврдениот морбидитет во амбулантно-поликлиничката дејност на територијата на Центарот за јавно здравје Скопје за 2012 година

pdf

Анализа за состојбата со малигните заболувања на територијата на Центарот за Јавно Здравје-Скопје

pdf

Р Е З И М Е- малигни заболувања на територијата на Центарот за Јавно Здравје Скопје

pdf Анализа на искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи во Скопскиот регион за 2012 година.
pdf

Информација за малигните неоплазми утврдени кај населението на Скопскиот регион во здравствените установи на Скопје за 2012 година

 

2012 година

pdf

Анализа на искористеноста на болничките капацитети во здраствените установи во Скопскиот регион за 2011 година.

pdf Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет на подрачјето на Скопскиот регион за 2011 година.
pdf Информација за малигните неоплазми утврдени кај населението на скопскиот регион во здравствените установи на Скопје за 2011 година
pdf Анализа на здравствената состојба и здравствената заштита на населението од Скопскиот регион за 2011 година
pdf Информација за утврдената здравствена состојба на старите лица на подрачјето на Скопскиот регион за 2011 година
 

 2010 година

pdf Информација за амбулантно поликлинички морбидет за 2009 година
 2009 година
pdf Информација за шеќерна болест утврдена во здраствените установи во Скопје во 2008 година
pdf Информација за исхемични болести на срцето утврдени во здраствените установи во Скопје во 2008 година
pdf Информација за болестите на завистност и алкохолизам утврдени во здраствените установи во Скопје во 2008 година
   2008 година
pdf Анализа 2007
pdf Информација за исхемични болести на срцето утврдени во здраствените установи во Скопје во 2007 година
pdf Информација за шеќерна болест утврдена во здраствените установи во Скопје во 2007 година
pdf Информација за болестите на завистност и алкохолизам утврдени во здраствените установи во Скопје во 2007 година
pdf Информација за хроничната бубрежна инсуфиценција утврдена во здраствените установи во Скопје во 2007 година

 

 

January 2020
MTWTFSS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Активности декември 2019 Активности декември 2019         Флорија Фамид, дипл.социјален работник. Активности за унапредување на здравјето. ЈЗУ ЦЈЗСкопје, Одделение за ... Read more
Активности ноември 2019 Активности ноември 2019 ЈДГУ 11 Октомври – Север, ноември 2019 ЈДГУСтрашо Пинџур 2 Бутел 1, ноември 2019         Флорија Хамид ОУ НАИМ ... Read more
Активности октомври 2019 Активности октомври 2019     За подобро здравје – ЈДГУ Лавче, с. Лисиче, 30 октомври 2019     Read more
Активности октомври 2019 Активности октомври 2019                     ЈУД-ДЕТСКА ГРАДИНКА БУБА МАРА, ПЧЕЛКА 1, СОНЦЕ општина Аеродром, Скопје Октомври 2019     ... Read more
Активности октомври 2019 Активности октомври 2019     Презентирање и верификација на извештај од мониторинг на Акциски план за сексуално и репродуктивно здравје 2018-2020 годи... Read more
Активности септември 2019 Активности септември 2019     ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО, СО УЧЕНИЧКИТЕ ВО ИСА БЕЈ МЕДРЕСА ВО КОНДОВО, септември 2019     Read more
Aktivnosti septemvri 2019 Aktivnosti septemvri 2019 Септември 2019 ОУ Братство, о. Карпош Ф.Хамид, дипл. социјален работник во промоција на здравјето.   ... Read more
31 Мај - Светскиот ден без тутун 31 Мај - Светскиот ден без тутун 23/мај/2019 ТЦЦ Плаза   Претставници од Одделението за социјална медицина при ЦЈЗ Скопје учесници на работилница во организ... Read more
Crnice Crnice Флорија Хамид, дипл. социјален работник, на терен со лицата во домот за стари, Светла надеж, Црниче, општина Центар. Мај 2019. ... Read more
Labos Labos Во Домот за згрижување и сместување на стари лица, ЛАБОС, за промоција на здравјето на старите. Флорија Хамид, дипл. социјален работник... Read more
Основното училиште Хасан Приштина Основното училиште Хасан Приштина Основното училиште Хасан Приштина во агендата на активностите за промоција на здравјето на Одделението за социјална медицина во ЦЈЗ Скоп... Read more
Национален Форум за Здравство Национален Форум за Здравство Од Националниот Форум за Здравство, 13 февруари 2019 г.  Претставници од Одделението за социјална медицина при ЈЗУ ЦЈЗСкопје го проследиј... Read more
Панче Караѓозов Панче Караѓозов Одделение за социјална медицина, Отсек за промоција на здравјето       Флорија Хамид, дипл.социјален работник, здравствен едукатор, ... Read more
Saraj-Skopje Saraj-Skopje Одделение за социјална медицина, Отсек за промоција на здравјето           Флорија Хамид, дипл.социјален работник, здравствен ед... Read more
ШАИП ЈУСУФ- СКОПЈЕ ШАИП ЈУСУФ- СКОПЈЕ Одделение за социјална медицина, Отсек за промоција на здравјето               Флорија Хамид, здравствен едукатор. Промоциј... Read more
СУГ Васил Антевски Дрен СУГ Васил Антевски Дрен Одделение за социјална медицина, Отсек за промоција на здравјето       Флорија Хамид, дипл.социјален работник, здравствен едукат... Read more
27 септември 2018, ТЦЦ Гранд Плаза 27 септември 2018, ТЦЦ Гранд Плаза     27 септември 2018, ТЦЦ Гранд Плаза Одделението за социјална медицина во ЦЈЗ Скопје учествуваше со свои претставници на завршниот ... Read more
Унапредување на здравјето кај старите лица Унапредување на здравјето кај старите лица Унапредување на здравјето кај старите лицасо помош на Центар за јавно здравје-Скопје       Дом за стари лица Вита-Ве          Read more
31-ВИ МАЈ, СВЕТСКИ ДЕН БЕЗ ТУТУН 2018 31-ВИ МАЈ, СВЕТСКИ ДЕН БЕЗ ТУТУН 2018 31-ви мај, Светски ден без тутун 2018: ТУТУНОТ И СРЦЕВИТЕ БОЛЕСТИ         Во просторите на Институтот за јавно здравје Скопје,... Read more
УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ СУПСТАНЦИ ПОМЕЃУ ОПШТАТА ПОПУЛАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 2017П УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ СУПСТАНЦИ ПОМЕЃУ ОПШТАТА ПОПУЛАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 2017П Прес конференција Промоција на извештај од истражување, УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ СУПСТАНЦИ ПОМЕЃУ ОПШТАТА ПОПУЛАЦИЈА ВО РЕПУБЛИК... Read more
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Како да се одвикнете од цигарите во Македонија, интервју со д-р Симоновска Комуникација со медиумите     Read more
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Пушачите тешко се откажуваат од цигари, фалат кампањи за подигање на свеста Комуникација со медиумите     Read more
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Докторите: Цигарите најголем непријател на здравјето Комуникација со медиумите     Read more
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите 39-годишник се откажал од цигари по само шест посети на советувалиштето Комуникација со медиумите     Read more
Здравствена едукација окт/дек 2015г Здравствена едукација окт/дек 2015г Во четвртиот квартал на 2015 година, Отсекот за промоција на здравјето спроведе активности за здравствената едукација на населението на подр... Read more
Здравствена едукација јули/септ 2015г Здравствена едукација јули/септ 2015г Здравствена едукација спроведена од отсекот за здравствено воспитание, промоција на здравјето, на подрачјето што го покрива Центарот за јавн... Read more
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Лекарите и сестрите не се откажуваат од цигарите по никоја цена Комуникација со медиумите     Read more
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите СЗО бара цигарите да поскапат уште повеќе Комуникација со медиумите     Read more
Здравствена едукација, втор квартал 2015 Здравствена едукација, втор квартал 2015 Здравствена едукација спроведена на подрачјето што го покрива Центарот за јавно здравје Скопје од Отсекот за здравствено воспитание (промоци... Read more
Обука за превенција на ХИВ Обука за превенција на ХИВ Двајца претставници, д-р Мелек Осман, доктор по медицина и Бајруш Исламовски, виш социјален работник, од Одделението за социјална медицина в... Read more
Здравствена едукација, јануари-март 2015 Здравствена едукација, јануари-март 2015 Здравствена едукација спроведенa на територијата на ЦЈЗ Скопје од Одделението за социјална медицина, Отсек за промоција на здравјето во пери... Read more
6 март 2015 6 март 2015 Национална конференција „Јакнење на жените – јакнење на човештвото, претставете си!“ 6 март 2015 Read more
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Пушачите незаинтересирани за советувалиштата за откажување од цигари Комуникација со медиумите Read more
Здравствена едукација, декември  2014 година Здравствена едукација, декември 2014 година Во месец декември, Центарот за јавно здравје-Скопје согласно Планот за работа на Центарот за јавно здравје-Скопје и Националната годишна про... Read more
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите СЛАБ ИНТЕРЕС ЗА СОВЕТУВАЛИШТАТА ПРОТИВ ПУШЕЊЕТО ОД ЗДРАВЈЕТО СЕ ОТКАЖУВААТ, АМА НЕ И ОД ЦИГАРИТЕ Комуникација со медиумите ... Read more
Работна средба за советувачи од Советувалишта за ДДСТ, Скопје, 19 декември 2014 Работна средба за советувачи од Советувалишта за ДДСТ, Скопје, 19 декември 2014 Работна средба за советувачи од Советувалишта за ДДСТ, Скопје, 19 декември 2014 Институтот за јавно здравје на Република Македонија орг... Read more
Здравствена едукација, ноември  2014 година Здравствена едукација, ноември 2014 година Здравствена едукација, ноември  2014 година  Во месец ноември, Центарот за јавно здравје Скопје  согласно планот за работа на ЦЈЗ Скопје и ... Read more
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите МЛАДИТЕ И ПУШЕЊЕТО: Го надминавме светскиот просек Во меѓународни рамки, 22 отсто од младите од 14 до 24 години се со цигара в рака. Кај на... Read more
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Загадувањето на воздухот и пушењето се неспоредливи Хемискиот состав на аерозагадувањето и тој на цигарите се различни, но најголемиот бр... Read more
Здравствена едукација, октомври  2014 година Здравствена едукација, октомври 2014 година Центарот за јавно здравје Скопје,согласно планот за работа,во месец октомври продолжи со здравствена едукација на учениците во основните учи... Read more
Здравствена едукација, септември  2014 година Здравствена едукација, септември 2014 година Одделението за социјална медицина - Отсек за здравствено воспитание, продолжи и во месец септември со здравствена промоција и едукација на н... Read more
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Се зголемува бројот на абортуси кај помлади од 20 години и кај малолетнички во земјата и покрај едукацијата што се спроведува во основните и... Read more
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Пет девојчиња на возраст од само 14 години се породиле во 2013 година во скопските гинеколошки клиники и болници. Децата што родиле деца жив... Read more
Комуникација со медиумите-СОП Комуникација со медиумите-СОП СОВЕТУВАЛИШТЕ ПРОТИВ ПУШЕЊЕ: Тешко ги убедуваме лекарите да се откажат Од Центарот за јавно здравје, каде што се спроведуваат советувањата,... Read more
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Дали повисоката цена на цигарите ќе придонесе за нивно откажување?! Комуникација со медиумите Read more
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите ЛЕКАР СОВЕТУВА ПАЦИЕНТ: ЈАС ПУШАМ, АМА ТИ НЕМОЈ Комуникација со медиумите Read more
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите ОТКАЖУВАЊЕ ОД ПУШЕЊЕ: Индивидуална терапија според профилот на пушач На секој човек кога ќе му ги претставите работите преку личен пример... Read more
Здравствена едукација, јуни  2014 година Здравствена едукација, јуни 2014 година Центарот за јавно здравје Скопје согласно кварталниот план за работата на отсекот за здравствено воспитание продолжува со здравствена едукац... Read more
Здравствена едукација, мај  2014 година Здравствена едукација, мај 2014 година Во месец мај оваа година се одржани вкупно 204 едукативни предавања со опфат на 3096 лица - деца од предучилишна возраст, ученици во основ... Read more
КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА на персоналот во Отсекот за здравствено воспитание на Одделението за социјална медицина КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА на персоналот во Отсекот за здравствено воспитание на Одделението за социјална медицина Институтот за епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика при Медицинскиот факултет во ... Read more
Благодарница, мај 2014 година Благодарница, мај 2014 година .  Одделението за социјална медицина со оваа Благодарница која во месец мај 2014 година му е врачена на здравствениот едукатор ... Read more
Здравствена едукација, април 2014 година Здравствена едукација, април 2014 година Во месец април, Центарот за јавно Здравје-Скопје, преку Отсекот за здравствено воспитание, продолжи со здравствена едукација за чување и уна... Read more
Здравствена едукација, март 2014 година Здравствена едукација, март 2014 година Во месец март, активностите на Отсекот за здравствено воспитание беа насочени кон одржување на едукативни предавања на предучилишни деца и н... Read more
Здравствена едукација, февруари 2014 година Здравствена едукација, февруари 2014 година Во месец февруари, отсекот за здравствено воспитание продолжи со здравствена едукација за чување и унапредување на здрвјето на децата.  ... Read more
Здравствена едукација, јануари 2014 година Здравствена едукација, јануари 2014 година Со почетокот на второто полугодие од учебната 2013/2014 година продолжи здравствената едукацијa за чување и унапредување на здравјето на дец... Read more

Здравствен календар

PDF Documents

pdf

Law on Public Health

pdf

Конвенции и Повелби

pdf